การเดินทางสู่ท่าเรือโทเง็นได

จากชินจุกุ

รถไฟ รถประจำทาง
◆นั่งรถด่วนโรแมนซ์คาร์จากสถานี “ชินจุกุ” ประมาณ 85 นาที ลงสถานี “ฮาโกเน่ยุโมโตะ” นั่งรถประจำทางสายฮาโกเน่โทซัง (สาย T) จากสถานี “ฮาโกเน่ยุโมโตะ” ประมาณ 35 นาที ลงป้าย “โทเง็นได”
รถด่วน
◆นั่งรถด่วนสายโอดะคิวฮาโกเน่จาก “ทางออก West Exit สถานีชินจุกุ” ประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที ลงป้าย “ฮาโกเน่ โทเง็นได”

จากโตเกียว

รถไฟ รถประจำทาง
◆นั่งรถไฟชินคันเซนสายโทไคโดจากสถานี “โตเกียว” ประมาณ 40 นาที ลงสถานี “โอดาวาระ” นั่งรถไฟสายฮาโกเน่โทซังจากสถานี “โอดาวาระ” ประมาณ 20 นาที ลงสถานี “ฮาโกเน่ยุโมโตะ” นั่งรถประจำทางสายฮาโกเน่โทซัง (สาย T) จากสถานี “ฮาโกเน่ยุโมโตะ” ประมาณ 35 นาที ลงป้าย “โทเง็นได”

จากสนามบินฮาเนดะ

รถด่วน
◆นั่งรถด่วนสายโอดะคิวฮาโกเน่ (สายฮาเนดะ) จาก “สนามบินฮาเนดะ” ประมาณ 170 นาที ลงป้าย “โทเง็นได”

จากสนามบินนาริตะ

รถไฟ รถประจำทาง
◆นั่งรถไฟนาริตะ เอ็กซ์เพรสจาก “สนามบินนาริตะ” ประมาณ 80 นาที ลงสถานี “ชินจุกุ” นั่งรถด่วนโรแมนซ์คาร์จากสถานี “ชินจุกุ” ประมาณ 85 นาที ลงสถานี “ฮาโกเน่ยุโมโตะ” นั่งรถประจำทางสายฮาโกเน่โทซัง (สาย T) จากสถานี “ฮาโกเน่ยุโมโตะ” ประมาณ 35 นาที ลงป้าย “โทเง็นได”
Pagetop

การเดินทางสู่ท่าเรือฮาโกเน่มาจิ

จากชินจุกุ

รถไฟ รถประจำทาง
◆นั่งรถด่วนโรแมนซ์คาร์จากสถานี “ชินจุกุ” ประมาณ 85 นาที ลงสถานี “ฮาโกเน่ยุโมโตะ”
นั่งรถประจำทางสายฮาโกเน่โทซัง (สาย H) จากสถานี “ฮาโกเน่ยุโมโตะ” ประมาณ 40 นาที ลงป้าย “ฮาโกเน่มาจิ”หรือนั่งรถประจำทางสายฮาโกเน่โทซัง (สาย R) จากสถานี “ฮาโกเน่ยุโมโตะ” ประมาณ 30 นาที ลงป้าย “ฮาโกเน่มาจิ”

* รถประจำทางสายฮาโกเน่โทซัง (สาย R) ที่จะไปป้ายโมโตะฮาโกเน่ ให้บริการเฉพาะเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ

จากโตเกียว

รถไฟ รถประจำทาง
◆นั่งรถไฟชินคันเซนสายโทไคโดจากสถานีโตเกียว ประมาณ 40 นาที ลงสถานี “โอดาวาระ” นั่งรถไฟสายฮาโกเน่โทซังจากสถานี “โอดาวาระ” ประมาณ 20 นาที ลงสถานี “ฮาโกเน่ยุโมโตะ” นั่งรถประจำทางสายฮาโกเน่โทซัง (สาย H) จากสถานี “ฮาโกเน่ยุโมโตะ” ประมาณ 40 นาที ลงป้าย “ฮาโกเน่มาจิ”
หรือนั่งรถประจำทางสายฮาโกเน่โทซัง (สาย R) จากสถานี “ฮาโกเน่ยุโมโตะ” ประมาณ 30 นาที ลงป้าย “ฮาโกเน่มาจิ”

* รถประจำทางสายฮาโกเน่โทซัง (สาย R) ที่จะไปป้ายโมโตะฮาโกเน่ ให้บริการเฉพาะเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ

จากสนามบินฮาเนดะ

รถด่วน รถบัส
◆นั่งรถด่วนสายโอดะคิวฮาโกเน่ (Air Liner) จาก “สนามบินฮาเนดะ” ประมาณ 130 นาที ลงสถานี “ฮาโกเน่ยุโมโตะ”
นั่งรถประจำทางสายฮาโกเน่โทซัง (สาย R) จากสถานี “ฮาโกเน่ยุโมโตะ” ประมาณ 30 นาที

* รถประจำทางสายฮาโกเน่โทซัง (สาย R) ที่จะไปป้ายโมโตะฮาโกเน่ ให้บริการเฉพาะเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ

จากสนามบินนาริตะ

รถไฟ รถประจำทาง
◆นั่งรถไฟนาริตะ เอ็กซ์เพรสจาก “สนามบินนาริตะ” ประมาณ 80 นาที ลงสถานี “ชินจุกุ” นั่งรถด่วนโรแมนซ์คาร์จากสถานี “ชินจุกุ” ประมาณ 85 นาที ลงสถานี “ฮาโกเน่ยุโมโตะ”
นั่งรถประจำทางสายฮาโกเน่โทซัง (สาย R) จากสถานี “ฮาโกเน่ยุโมโตะ” ประมาณ 30 นาที ลงป้าย “ฮาโกเน่มาจิ”

* รถประจำทางสายฮาโกเน่โทซัง (สาย R) ที่จะไปป้ายโมโตะฮาโกเน่ ให้บริการเฉพาะเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ
Pagetop

การเดินทางสู่ท่าเรือโมโตะฮาโกเน่

จากชินจุกุ

รถไฟ รถประจำทาง
◆นั่งรถด่วนโรแมนซ์คาร์จากสถานี “ชินจุกุ” ประมาณ 85 นาที ลงสถานี “ฮาโกเน่ยุโมโตะ” นั่งรถประจำทางสายฮาโกเน่โทซัง (สาย H) จากสถานี “ฮาโกเน่ยุโมโตะ” ประมาณ 40 นาที ลงป้าย “โมโตะฮาโกเน่โก”
หรือนั่งรถประจำทางสายฮาโกเน่โทซัง (สาย R) จากสถานี “ฮาโกเน่ยุโมโตะ” ประมาณ 30 นาที ลงป้าย “โมโตะฮาโกเน่โก”

* รถประจำทางสายฮาโกเน่โทซัง (สาย R) ที่จะไปป้ายโมโตะฮาโกเน่ ให้บริการเฉพาะเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ

จากโตเกียว

รถไฟ รถประจำทาง
◆นั่งรถไฟชินคันเซนสายโทไคโดจากสถานีโตเกียว ประมาณ 40 นาที ลงสถานี “โอดาวาระ” นั่งรถไฟสายฮาโกเน่โทซังจากสถานี “โอดาวาระ” ประมาณ 20 นาที ลงสถานี “ฮาโกเน่ยุโมโตะ”
นั่งรถประจำทางสายฮาโกเน่โทซัง (สาย H) จากสถานี “ฮาโกเน่ยุโมโตะ” ประมาณ 40 นาที ลงป้าย “โมโตะฮาโกเน่โก”หรือนั่งรถประจำทางสายฮาโกเน่โทซัง (สาย R) จากสถานี “ฮาโกเน่ยุโมโตะ” ประมาณ 30 นาที ลงป้าย “โมโตะฮาโกเน่โก”

* รถประจำทางสายฮาโกเน่โทซัง (สาย R) ที่จะไปป้ายโมโตะฮาโกเน่ ให้บริการเฉพาะเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ

จากสนามบินฮาเนดะ

Highway Bus Bus
◆นั่งรถด่วนสายโอดะคิวฮาโกเน่ (Air Liner) จาก “สนามบินฮาเนดะ” ประมาณ 130 นาที ลงสถานี “ฮาโกเน่ยุโมโตะ”
นั่งรถประจำทางสายฮาโกเน่โทซัง (สาย R) จากสถานี “ฮาโกเน่ยุโมโตะ” ประมาณ 30 นาที ลงป้าย “โมโตะฮาโกเน่โก”

* รถประจำทางสายฮาโกเน่โทซัง (สาย R) ที่จะไปป้ายโมโตะฮาโกเน่ ให้บริการเฉพาะเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ

จากสนามบินนาริตะ

รถไฟ รถประจำทาง
◆นั่งรถไฟนาริตะ เอ็กซ์เพรสจาก “สนามบินนาริตะ” ประมาณ 80 นาที ลงสถานี “ชินจุกุ” นั่งรถด่วนโรแมนซ์คาร์จากสถานี “ชินจุกุ” ประมาณ 85 นาที ลงสถานี “ฮาโกเน่ยุโมโตะ”
นั่งรถประจำทางสายฮาโกเน่โทซัง (สาย R) จากสถานี “ฮาโกเน่ยุโมโตะ” ประมาณ 30 นาที ลงป้าย “โมโตะฮาโกเน่โก”

* รถประจำทางสายฮาโกเน่โทซัง (สาย R) ที่จะไปป้ายโมโตะฮาโกเน่ ให้บริการเฉพาะเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ