ถาม-ตอบ

Q
คำถาม 1 : มีที่จอดรถไหม
A
มีครับ ลานจอดรถที่ท่าเรือโทเง็นไดสามารถจอดได้ถึง 40 คัน (ไม่คิดค่าจอด) จอดได้อีก 200 คัน (คิดค่าจอด) ที่ท่าเรือฮาโกเน่มาจิจอดได้ 150 คัน (ไม่คิดค่าจอด) ที่ท่าเรือโมโตะฮาโกเน่จอดได้ถึง 70 คัน (คิดค่าจอด)
Q
คำถาม 2 : การเดินทางเรือใช้เวลาประมาณกี่นาที
A
เที่ยวเดียว : ประมาณ 25-35 นาที (*1)
ไป-กลับ : ประมาณ 70 นาที (*2)
*1 “เที่ยวเดียว” หมายถึงการเดินเรือจากท่าเรือฮาโกเน่มาจิหรือท่าเรือโมโตะฮาโกเน่ ไปถึงท่าเรือโทเง็นได หรือการเดินเรือจากท่าเรือโทเง็นไดไปถึงท่าเรือฮาโกเน่มาจิ หรือท่าเรือโมโตะฮาโกเน่
*2 ระวัง!! ในช่วงฤดูหนาว อาจใช้เวลาในการเดินเรือมากกว่านี้ (ช่วงระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม - 19 มีนาคม ของทุกปี)
Q
คำถาม 3 : นำสัตว์เลี้ยงขึ้นเรือได้ไหม
A
ได้ครับ แต่ต้องนำใส่สัตว์เลี้ยงในกล่องให้เรียบร้อย ที่ท่าเรือมีกล่องใส่สัตว์เลี้ยงให้บริการฟรี (2 กล่อง / ท่าเรือ)
* ไม่สามารถนำสุนัขขนาดใหญ่ขึ้นเรือได้ (ยกเว้นสุนัขนำทาง)
Q
คำถาม 4 : นั่งรถเข็นสำหรับผู้พิการขึ้นเรือได้ไหม
A
ได้ครับ เรือบางลำได้ออกแบบให้สามารถบริการผู้โดยสารที่นั่งรถเข็นสำหรับผู้พิการได้ รถเข็นสามารถเข้าไปเคลื่อนไหวภายในเรือได้อย่างสะดวก ที่ท่าเรือมีรถเข็นให้บริการฟรี (1 คัน / ท่าเรือ)
Q
คำถาม 5 : สามารถนำจักรยานขึ้นเรือได้ไหม
A
ได้ครับ แต่ต้องชำระค่านำจักรยานขึ้น เพิ่ม 500 เยน / คัน และจำนวนจักรยานที่สามารถนำขึ้นเรือได้นั้นมีจำนวนจำกัด (ประมาณ 5 คัน)
Q
คำถาม 6 : ใช้บัตรเครดิตซื้อตั๋วเรือได้ไหม
A
ได้ครับ ลูกค้าสามารถใช้บัตรเครดิต บัตร PASMO และบัตร Suica ได้
Q
คำถาม 7 : จองตั๋วเรือล่วงหน้าได้ไหม
A
หากมีจำนวนลูกค้า 15 ท่านขึ้นไป สามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ครับ (จองตั๋วกลุ่ม โทร 0460-83-6325)
Q
คำถาม 8 : ใช้บัตรฮาโกเน่ ฟรีพาสขึ้นเรือได้ไหม
A
หากบัตรยังไม่หมดอายุ สามารถขึ้นเรือได้โดยไม่จำกัดจำนวนเที่ยว
Q
คำถาม 9 : ตั๋วเรือทัศนาจรชมทะเลสาบฮาโกเน่และกระเช้าลอยฟ้า สำหรับ 1 วัน มีจำหน่ายที่ไหน
A
มีวางจำหน่ายที่ท่าเรือและสถานีกระเช้าลอยฟ้าทุกแห่งครับ
* เวลาหยุดจำหน่ายตั๋วของแต่ละวัน กรุณาสอบถามท่าเรือและสถานีแต่ละแห่ง
* งดจำหน่ายตั๋วในวันที่สภาพอากาศไม่ดี
Q
คำถาม 10 : ภายในเรือมีร้านอาหารบริการไหม
A
มีร้านค้าที่มีเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวบริการอยู่ครับ แต่ไม่มีร้านอาหาร
Q
คำถาม 11 : ห้องโดยสารพิเศษคือห้องโดยสารแบบไหน
A
เป็นห้องโดยสารประดับตกแต่งภายในห้องเป็นพิเศษครับ และจำกัดจำนวนผู้โดยสารต่อเที่ยว ผู้โดยสารจึงสามารถเพลิดเพลินกับการเดินทางเรือได้อย่างสบายครับ แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้โดยสารที่ใช้บริการห้องโดยสารพิเศษทุกคน จะสามารถนั่งได้ และนอกจากค่าตั๋วโดยสารแล้วผู้โดยสารยังต้องชำระค่าห้องโดยสารพิเศษเพิ่มด้วยครับ