เส้นทางเดินเรือ ท่าเรือ

เรือทัศนาจรชมทะเลสาบฮาโกเน่ เชื่อมโยงท่าเรือสามแห่งในทะเลสาบอาชิ ได้แก่ ท่าเรือโทเง็นได ท่าเรือฮาโกเน่มาจิ ท่าเรือโมโตะฮาโกเน่ ตำแหน่งจุดขึ้นเรือ วิธีการเดินทาง ข้อมูลการท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบ มีดังนี้

  • ท่าเรือโทเง็นได
  • ท่าเรือฮาโกเน่มาจิ
  • ท่าเรือโมโตะฮาโกเน่
เรือโรไวยัล II เรือวิคโตรี เรือเพอร์เซอร์ ทะเลสาบอาชิแผนที่