Odakyu Hakone

箱根海賊船

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัทเรือทัศนาจรฮาโกเน่ จำกัด (มหาชน)
เงินทุน หกสิบล้านเยน (60,000,000 เยน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่ Hiroyuki Okamoto
ก่อตั้ง วันที่ 10 มีนาคม ปี ค.ศ. 1950
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1-15-1 ชิโรยามะ เมือง โอดาวาระ จังหวัดคานางาวะ รหัสไปรษณีย์ 250-0045
ฝ่ายการจัดการทั่วไป:0465-32-6830
แผนกวางแผนการขาย:0460-83-6325
ฝ่ายการเดินเรือ:0460-83-7722
ฝ่ายแผนงาน:0460-83-5430
ธุรกิจหลัก ธุรกิจเรือทัศนาจร
ธุรกิจร้านอาหาร
ธุรกิจที่พักแรม
บริษัทในเครือ บริษัท ฮาโกเน่ พลีแซนต์ จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายการจัดการทั่วไป:0465-32-6833
ฝ่ายการขาย:0460-83-5430