Odakyu Hakone

箱根海賊船

แนะนำเรือทัศนาจร

เรือเพอร์เซอร์

เหมือนอยู่ในสถานที่นั้นด้วยตัวเองด้วยกล้อง 360องศา!*สามารถปรับองศาการมองได้อย่างอิสระโดยใช้เม้าส์หรือการควบคุมด้วยระบบสัมผัส

ดาดฟ้าห้องโดยสารธรรมดาชั้น 3

สิงห์ยุโรปเหนือ “เรือเพอร์เซอร์” ได้ถูกออกแบบตามเรือ Vasa ซึ่งเป็นเรือที่ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้า Gustavus Adolphus แห่งสวีเดนที่มีอิทธิพลต่อแถบยุโรปเหนือเป็นอย่างมากในสมัยศตวรรษ 17 ตอนต้น และได้รับฉายาว่า “สิงห์ยุโรปเหนือ” เรือเพอร์เซอร์ประดับด้วยประติมากรรมอันหรูหรา

  • เรือเพอร์เซอร์ถูกขนานามว่าเป็นราชาแห่งรูปบนหัวเรือ
  • มีการตกแต่งที่ดูหรูหรา เช่น หน้าต่างเพดานที่ประดับด้วยกระจกสี
  • หลายคนนิยมมาถ่ายรูปกับโจรสลัดคนนี้เป็นพิเศษ !

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในเรือ

  • ร้านค้า
  • ห้องน้ำ
  • อุปกรณ์ช่วยชีวิต
  • เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

เอกสารข้อมูลจำเพาะ

ชื่อเรือ เรือเพอร์เซอร์
ออกเรือครั้งแรก วันที่ 19 มีนาคม ปี ค.ศ. 1991
ขนาดเรือ 308.00 ตันกรอส
ความยาวของเรือ 35.76 เมตร
ความกว้างของเรือ 10.00 เมตร
ความสูงของเรือ 2.90 เมตร
กินน้ำลึก 1.90 เมตร
จำนวนผู้โดยสาร 650 คน (ห้องโดยสารพิเศษ 152 คน)
เครื่องยนต์หลัก 700 แรงม้า(ps)
ความเร็ว (ความเร็วสูงสุด) 10.50 นอต* (12.10 นอต)
บริษัทผลิต บริษัท ฮิตาชิ ผลิตเรือ

*1 นอต เท่ากับ ประมาณ 1.85 กิโลเมตรต่อชั่วโมง