Odakyu Hakone

箱根海賊船

นโยบายของเว็บไซต์

นโยบายของเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นและดูแลโดย บริษัท เรือทัศนาจรฮาโกเน่ จำกัด (บริษัทฯ) บริษัทฯ จึงขอเรียนให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ทราบถึงข้อพึงระวังในการใช้เว็บไซต์ ดังนี้

ลิขสิทธิ์

ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ได้ถูกคุ้มครองภายใต้กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่น และสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องนอกจากการกระทำที่ได้ทำตามเงื่อนไขของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ เช่น การนำไปใช้ส่วนตัวหรือการกล่าวอ้างหรือการอ้างอิงถึง แล้ว ท่านไม่สามารถนำข้อมูลของเว็บไซต์นี้ไปใช้ที่อื่น หรือ ทำสำเนาได้ โดยไม่ได้รับอนุญาต หากข้อมูลใด ๆ จากเว็บไซต์ได้ถูกกล่าวถึงหรืออ้างถึง ต้องให้มีการระบุถึงแหล่งที่มาโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม ห้ามเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อสงวนสิทธิ์

เนื่องจากท่านสามารถทำลิงค์กับเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ทางบริษัทฯ ไม่ได้อนุมัติข้อมูลหรือเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์อื่น ๆ ที่มีลิงค์นำไปสู่เว็บไซต์นี้ ทางบริษัทฯ ใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการเลือกข้อมูลที่นำมาลงบนเว็บไซต์แต่อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ จะขอไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับความเสียหายหรือสูญเสียใด ๆ จากการใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่มีลิงค์ของเว็บไซต์นี้อยู่ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า แคมเปญส่งเสริมการขาย ฯลฯ บนเว็บไซต์นี้ หาใช่เป็นข้อมูลทั้งหมดของข้อมูลที่เกี่ยวกับการขายสินค้า บริการ แคมเปญส่งเสริมการขาย ฯลฯ ที่บริษัทฯ และบริษัทรายอื่น ๆ จัดขึ้น แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อมูลทั้งหมดนอกจากนี้ ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่มีผลเฉพาะตอนที่มีการโพสต์ข้อมูลดังกล่าว ชื่อหรือรายละเอียดอื่น ๆ อาจมีเปลี่ยนแปลงหรือลบทิ้งได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า จึงอาจทำให้เกิดความไม่สอดคล้องระหว่างข้อมูลบนเว็บไซต์นี้กับความเป็นจริงก็ได้
URL ของเว็บไซต์นี้ รวมไปถึง URL ของหน้าหลัก อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา เช่น ลิงค์เสีย รวมไปถึงปัญหาการแสดงผลหน้าเว็บไซต์นี้ หรือปัญหาอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกับความเสียหายหรือการสูญเสีย ซึ่งอาจเกิดมาจากความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในเว็บไซต์ หรือการระงับการใช้ชั่วคราวหรือการยกเลิกของเว็บไซต์ เนื่องมาจากเหตุผลของทางบริษัทฯ สำหรับการดำเนินการ
ดังกล่าวทางบริษัทฯ ไม่รับรองว่าการที่เว็บไซต์นี้จะไม่ถูกระงับหรือยกเลิก ไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ จะเกิดขึ้น ความผิดปกตินั้น ๆ จะถูกซ่อมแซม หรือการที่ปราศจากไวรัสหรือปัญหาอื่น ๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์

ขอบเขตของการใช้เงื่อนไขบนหน้านี้

เงื่อนไขต่าง ๆ ข้างบนนี้มีผลต่อข้อมูลทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์ทุกเซิร์ฟเวอร์ ที่ใช้ในการดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ และเนื้อหาของเว็บไซต์ซึ่งกอปรด้วยข้อมูลดังกล่าว

เบราว์เซอร์แนะนำ

ทางเว็บไซต์ขอแนะนำให้ลูกค้าใช้เว็บเบราว์เซอร์ดังต่อไปนี้ และเข้าชมเว็บไซต์นี้
Internet Explorer รุ่น 8 ขึ้นไป (Windows 7)
Firefox รุ่นล่าสุด (Windows 7)
Safari รุ่น 5.1 (Mac OS X 10.6)
Google Chrome รุ่นล่าสุด
Android (Browser2.3, 4.0)
iPhone (iOS4.x, 5.x)
หากเข้าชมเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้ใช่เบราว์เซอร์ดังกล่าว อาจเกิดการผิดพลาดในการแสดงเนื้อหาของเว็บไซต์ก็ได้

JavaScript และปลั๊กอินต่าง ๆ

เนื้อหาเว็บไซต์นี้บางส่วนใช้ JavaScript ในการแสดงผล หากท่านไม่เปิดใช้งาน JavaScript ในเบราว์เซอร์ของท่าน อาจเกิดการผิดพลาดในการแสดงเนื้อหานั้นก็ได้หากท่านต้องการแสดงเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดอย่างถูกต้อง ท่านอาจต้องดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของปลั๊กอินต่าง ๆ

Adobe Reader
ดาวน์โหลด Adobe Reader รุ่นล่าสุด

หากต้องการชมคลิปวิดีโอ จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมชมคลิป เช่น RealPlayer RealOnePlayer หรือ Microsoft Windows Media Player

การเชื่อมโยงลิงค์

ท่านที่ต้องการทำลิงค์หรือเชื่อมโยงเว็บไซต์ของท่านกับเว็บไซต์นี้ สามารถทำลิงค์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ทางบริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านทำลิงค์เชื่อมโยงกับหน้าหลักของเว็บไซต์นี้ (http://www.hakone-kankosen.co.jp/) เนื่องจาก URL ของหน้าอื่น ๆ ในเว็บไซต์นี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้าและกรุณาใช้ภาพแบนเนอร์ด้านล่าง

เรือทัศนาจรชมทะเลสาบฮาโกเน่
Hakone pirate ship

เวลาทำลิงค์หรือโพสต์ลิงค์เว็บไซต์นี้ กรุณาช่วยระบุให้ชัดเจนด้วยว่าเป็นลิงค์ของ “เว็บไซต์ เรือทัศนาจรชมทะเลสาบฮาโกเน่”
โปรดละเว้นการกระทำที่ผิดกฏเกณฑ์ของบริษัทฯ เช่น “เว็บไซต์นี้แสดงออกมาในเฟรมของเว็บไซต์อื่น ๆ” ซึ่งทำให้ผู้เข้า
ชมเกิดเข้าใจผิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์อื่นนอกจากนี้ หากทางบริษัทได้พบว่าลิงค์ที่ทำขึ้นนั้นอาจจะมีผลกระทบ
ที่ไม่พึงประสงค์ หรือมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของเนื้อหาเว็บไซต์นี้ ทางบริษัทฯ จะขอให้ท่านถอดลิงค์ที่มีปัญหานั้นออก บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน